Una mar llunyana? relacions de les darreres comunitats caçadores-recol·lectores i la costa a Catalunya a través de l'estudi de la malacofauna marina i els sig

Zoé Lloveras Rissech
Jordi Nadal
Lluís Lloveras Roca
2019

    Back to top