Back to top

El gat a la Catalunya medieval i postmedieval. Registre i usos culturals

Lluís Lloveras Roca
Jordi Nadal
Silvia Albizurri
Josep-Anton Molina
2017

    Back to top