Restes humanes amb marques antròpiques de les coves de Santa Maira

Joan Emili Aura Tortosa
Juan Vicente Morales Pérez
María Paz de Miguel Ibáñez
2010

    Back to top