Procés de fabricació d'una estàtua de bronze en època greco-romana

José Luis Jiménez Salvador
1994

    Back to top