Les plaquetes gravades de la Cova del Parpalló (Gandia, València). III. El Solutrià Superior

Vitrina 21
L’art Paleolític oferix una important representació d’animals, un nombre també estimable de signes de tipologia variada i una escassa atenció per la figura humana. Les espècies animals més figurades coincidixen amb els ungulats de major pes en carn, evidenciant una atenció iconogràfica no desproveïda d’una certa significació econòmica. En Parpalló, les espècies que reunixen nombre més gran d’imatges són els bòvids, els èquids, els cèrvids i els cápridos, completant-se la llista amb el porc senglar, el rabosot, el linx, algun cànid de difícil identificació, la perdiu i una anàtid.
Back to top