La fauna de Cova Negra (Paleolític mitjà, 110.000-50.000 BP)

Vitrina 9
La Cova Negra (Xàtiva, València) aporta una informació molt valuosa respecte a les associacions faunístiques existents en el nostre territori durant les primeres fases de l’última glaciació (Würm). A través de la fauna s’han diferenciat dos grans grups; per un costat un vinculat a medis humits amb abundants arbres: elefant antic, rinoceront de Merck, daina, cavall, macaco, hiena i pantera. D’altra banda, un altre grup d’espècies més pròpies d’un medi estepari: rinoceront d’estepa, cérvol, thar i carnívors com el cuó i el llop. La incidència de carnívors en Cova Negra és important, ja que a més de les seues pròpies restes s’han trobat senyals de la seua actuació sobre ossos d’herbívors, la qual cosa indica la interacció dels grups humans i dels carnívors en la cavitat. L’alta mobilitat dels neandertals propicia que la seua caça estiga basada en dos o tres espècies, combinant les de talla gran (cavalls, urs) amb altres de grandària mitjana. Les xicotetes preses com a conills i aus tenen un paper modest en la seua dieta.
Back to top