Els neandertals valencians

Vitrina 7
En les terres valencianes dos jaciments concentren una gran quantitat de restes d’Homo neanderthalensis, els éssers humans que ocupaven el nostre territori abans de l’arribada dels humans moderns. En la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna) s’han trobat set restes, entre els que destaca el parietal trobat en el nivell VI (120.000 anys). En Cova Negra (Xàtiva) les restes són més nombroses, destacant un fragment de parietal. Les troballes d’ambdós jaciments pertanyen en la seua gran majoria a individus immadurs, la qual cosa ens indica una elevada mortalitat infantil durant el Paleolític mitjà.
Back to top