La talla musteriana_Vitrina antiga

Vitrina 6 (antiga)
Durant el Paleolític mitjà, les indústries lítiques de tota Europa mostren una menor atenció per la producció d'útils nuclears i una clara voluntat d'utilitzar ascles tallades. Podem parlar essencialment de tres formes diferents de producció d'ascles: talla Levallois preferencial, talla levallois recurrent centrípeta i talla discoide.
Back to top