L’evolució humana

Vitrina 5.1
La nostra espècie Homo sapiens és el resultat d’un procés evolutiu llarg i complex iniciat fa milions d’anys en Àfrica, quan els primers homínids van adoptar el bipedisme. En l’actualitat diverses teories s’han proposat per a explicar este procés. Els cranis aporten informació molt valuosa sobre la grandària del cervell i per tant del volum cerebral dels homínids, la qual cosa es relaciona amb el desenvolupament de les capacitats tecnològiques, socials o del llenguatge.
Back to top