Fauna de la Cova del Bolomor (Pleistocé superior, 150.000-120.000)

Vitrina 3
En els nivells superiors de la Cova del Bolomor (Tavernes de Valldigna, València) s'han documentat espècies vinculades a condicions climàtiques benignes: hipopòtams, uros, ases silvestres, porcs senglars i tortugues, encara que la caça continua estant dominada pels cèrvids i els càprids. Els carnívors continuen sent minoritaris; entre ells destaquen dos espècies d'ós (el terrós més gran i un altre de talla més modesta amb característiques pròximes al tibetà).
Back to top