Fauna de la Cova del Bolomor (Pleistocé mitjà, 350.000-150.000)

Vitrina 2
En la Cova del Bolomor (Tavernes de Valldigna, València) s'han documentat restes òssies pertanyents a 16 espècies, la major part d'ells acumulats com a conseqüència de les activitats de subsistència dels grups humans. El cérvol és l'espècie més caçada de tota la seqüència, encara que en els moments inicials cobren molta importància el cavall i el thar, taxons indicadors de condicions climàtiques rigoroses. Entre els grans mega-herbívors destaca en estes fases el rinoceront d'estepa. La presència de carnívors en la cavitat és molt esporàdica (llop i macaco). L'aparició en la cova d'animals de xicoteta talla com els conills pot respondre a models d'aportació mixta (per humans i rapaços nocturnes) o exclusivament naturals.
Back to top