El món funerari i religiós dels ibers

Sala V
El ritual funerari ibèric consistia en la incineració del cadàver sobre una pira i la deposició dels ossos cremats i cendres en una urna, junt amb un aixovar compost per peces personals i ofrenes de familiars i amics. En ocasions s’organitzaven banquets funeraris i les restes de menjar o la vajilla utilitzada se depositava també al voltant de la tomba. Els tipus de tomba varien des de simples clots excavats en terra fins a construccions més grans como cambres amb túmulos, tombes amb pilars-estela o monuments en forma de torre. Altres vegades se senyalitzaven les tombes amb esteles funeràries que representaven personatges de rang com a hòmens armats o dones amb joyas. En sala s’exhibixen, en una primera part, soterraments infantils trobats en poblats edetans, les magnífiques escultures de la necròpolis del Corral de Saus (Moixent, València), l’estela d’Ares del Mestre, així com una selecció d’armament de las necròpolis de Las Peñas (Zarra) i de Casa de la Montaña (Valdeganga, Albacete). En una segona zona es mostren, per un costat, terracotes utilitzades en cultes a els avantpassats en espais domèstics y, d’altra banda, exvots de bronze i vaixella depositada amb ocasió de rituals en coves santuari.

Vitrines

Back to top