Falsificacions

Vitrina 170
Les còpies fraudulentes han reproduït normalment valors monetals elevats pel major benefici que en reporta la falsificació. Les imitacions van ser còpies de les monedes oficials de bronze o velló que es van integrar en la massa monetària de l'època.
Back to top