Pesos i monedes

Vitrina 167
La talla era la quantitat fixa de monedes que s'extreia d'unitats metrològiques de referència com ara la lliura o el marc. El pes de les peces d'or i plata es comprovava per mitjà de balances de precisió i ponderals, anomenats dinerals quan estaven preparats per a verificar valors monetaris concrets.
Back to top