La Ereta del Castellar (II)

Vitrina 64
A l'Ereta del Castellar es recuperaren aquests grans recipients d'emmagatzematge profusament decorats amb cordons en relleu.
Back to top