Les ferramentes per al treball del metall

Vitrina 57

La metal·lúrgia és el resultat d’un lent procés desenvolupat durant mil·lennis. En un primer moment, el coure es treballa en fred, mitjançant el martellejat i, després, aplicant un procés de fosa, que requereix temperatures pròximes als 1000ºC. El bronze, d'altra banda, fos a menor temperatura i és més resistent. El procés metal·lúrgic comprèn tres fases:
-L’obtenció del mineral.
-La transformació del mineral en metall utilitzant forns per reduir les impureses.
-La fabricació d’objectes fonent els lingots dipositats en gresols. El metall fos es cola en motlles i una vegada fred s’extrau la peça.
Els poblats valencians veuran matisada la importància de la metal·lúrgia davant de la pobra presència de minerals a la zona. No obstant això, els metalls seran incorporats promptament a partir de l’àrea meridional argàrica i del focus dels poblats de l’Alcoià.
En la vitrina s'exposen utensilis per a la fosa (motlles per a punxons i destrals, maces, etc.) i elements metàl·lics acabats de diversos jaciments del Bronze Valencià (Mola Alta de Serrelles, Cerro Santo, Orpesa La Vella, Cova Santa, etc.), així com part de la Col·lecció Cazurro (Huerta de Arriba, Burgos) del Bronze Atlàntic.

Back to top