Back to top

Valencian Bronze pottery

Vitrina 59

Les recents excavacions en poblats valencians han donat a conèixer estructures en pedra de gran envergadura. Terraplenaments i abancalaments, muralles, sistemes d'accés i, en general, obres de condicionament de l'espai assenyalen el grau de cohesió social existent.
La imatge de poblats xicotets es veu renovada amb assentaments com la Muntanya Assolada (Alzira) , on l'espai superior amb muralla i departaments de planta rectangular es completa amb un complex sistema d'accés i construccions de terraplenament en les vessants, formant terrasses. O la Lloma de Betxí (Paterna), amb una gran construcció de caràcter comunal, possiblement un magatzem, una cisterna junt amb el camí d'accés i grans murs de terraplenament en les vessants, a més d'altres estructures d'habitació en la part alta del turó.
Són poblats de cronologia àmplia, en els que s'observen els canvis i el creixement de l'espai habitat en funció de les necessitats del grup.
En aquesta vitrina s'exposen recipients ceràmics, formatgeres, punyals de coure, punxons d'os, dents de falç, etc. procedents de El Castillarejo de Cheste, El Castellet de Montserrat, La Atalayuela de Losa del Obispo, el Castillarejo de los Moros de Andilla i del Puntal de Cambra de Villar del Arzobispo.

Back to top