Cerro de San Miguel. Lliria. 1933

19-06-193301-07-1933Gonzalo Viñes Masip
"Les visites efectuades l'any anterior al poblat ibèric de l'Encerrellada de Sant Miquel, en Lliria, i les troballes soltes realisades, induïren a efectuar en ell alguns treballs d'excavació, que duraren un parell de setmanes..."

"La part explorada es troba en la rostària nort del tossal (...). En els treballs realisats han aparegut varies habitacions i descobert forts murs i una escala (mes tart destruïda per un buscador de tresors) i encara que es trobe molt deteriorat el poblat primitiu, una excavació completa ens mostraria sens dubte la seua disposició, escales i rampes. Algunes d'aquestes es descobrixen, fins i tot un camí que voreja la part alta del mont i que conserva les senyals del pas de les rodes de carro"

"El despullament que de llarc temps havia patit el primitiu poblat, explica que les troballes hagen consistit quasi exclusivament en ceràmica. Fora d'aquesta, citem només un magnific fermall de cinturó de bronze."

"En la ceràmica no llavada ni reconstruida encara totalment, es mostra esplendorosa la tècnica, tant de la fabricació com de la decoració. Grans vaixelles, de primes parets, mostren l'habilitat dels canterers ibèrics, no superada. Les formes son variades, indicant relacions amb distintes comarques, que s'hauran d'estudiar en profunditat. En els motius, la fantasia es enorme. A banda de les decoracions corrents, amb zones, especialment de círculs i semicírculs concèntrics, llínees ondulejades, faixes verticals, etc., abunden els motius vegetals artisticament combinats i estilisats amb fantasia, podent competir amb les millors produccions del S. E. i apareixent fins i tot combinacions o motius del tot nous."

"...es va tindre la bona fortuna de donar amb tres vores de vaixell amb inscripció ibèrica. Un d'ells, quasi complet, té més de 30 signes, amb separació de paraules per mig de punts i lletres clares i menudes."

(La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1933: 5-6).
Back to top