Hippos, equus, cavalls, companys més que animals. Bucèfal, el cavall magne del gran Alexandre

  • Sala permanent de Prehistòria
    13-01-2019 10:00 h

13 de gener

Hippos, equus
, cavalls, companys més que animals

Bucèfal, el cavall magne del gran Alexandre

Famílies
    Back to top