Biblioteca

La Biblioteca del Museu de Prehistòria de València té com a funció donar suport a la tasca investigadora, educadora i difusora que du a terme el Museu, i també a qualsevol usuari que necessite aquest fons documental per a finalitats d’investigació i d’estudi.

Des de la seua creació el 1927, com una de les seccions del Servici d’Investigació Prehistòrica, la Biblioteca ha reunit monografies, publicacions seriades i altres materials sobre la història de la humanitat, des dels seus orígens fins a l’època romana i medieval, i s’ha especialitzat en el territori de la Comunitat Valenciana. També disposa d’una interessant col·lecció de museologia, restauració, numismàtica i epigrafia. En l’actualitat el fons documental que ofereix supera els 70.000 volums.